Co je dobré vědět?

  • Správně fungující autoklimatizace snižuje náklady na provoz vozidla. Pokud se jí nevěnuje dostatečná starost, dochází postupem času ke zbytečným výdajům za opravy.
  • Část výkonu motoru se spotřebovává na chod klimatizace. Je-li o autoklimatizaci správně pečováno, motor vozidla se tolik nezatěžuje. To se příznivě projeví ve spotřebě pohonných hmot.
  • Nejdražší součást systému autoklimatizace je kompresor, jehož cena se pohybuje podle modelu vozidla řádově v desetitisícových částkách. Aby kompresor správně fungoval, podává se do chladícího okruhu kompresorový olej, který kompresor promazává. Pokud se v předepsaných intervalech neprovede včas výměna chladiva, olej postupně stárne, zhoršuje se jeho viskozita a následně nastává poškození kompresoru. Potom nezbývá než nechat odborně drahý kompresor vyměnit za nový. A to nikdo nechce. Součást okruhů autoklimatizace je kromě kompresoru celá řada dalších komponent (hadice, filtry, výparník, ventily atp.), které se musí rovněž nechat odborně prohlédnout.
  • Výrobci vozidel většinou stanovují interval výměny chladiva 2roky, který je důležité dodržet.
  • Výměny chladiva se nemusíte obávat, provádí jej vyškolený pracovník, který má k dispozici k tomu určené zařízení značky WÜRTH na servis autoklimatizací ovládané automatickými režimy výměny.
  • Chladivo, které se z okruhu odčerpá, se v přístroji pro servis autoklimatizací vyčistí od již zmíněného použitého kompresorového oleje, popřípadě některých dalších nežádoucích zbytků (rez, voda-vlhkost, kal, zbytky pryže z těsnění atp.). Chladivo zbavené nečistot se zpátky vrací s příměsí nového kompresorového oleje do systému autoklimatizace vozidla a doplní se pouze rozdíl množství chladiva do výrobcem předepsané hodnoty. To znamená, že zákazník hradí pouze rozdíl množství chladiva, které se doplní do předepsané hodnoty.
  • Dezinfekce - plísně a bakterie na výparníku a v dutinách, které jsou karcinogenní, vytvářejí zápach v interiéru a způsobují také alergické reakce, angíny, chřipky. Proto je velmi důležité nezanedbávat dezinfekci autoklimatizace!

Dezinfekce se doporučuje 1x ročně.

ZK Autoservis se postará o Vaši klimatizaci, provádíme servis a plnění autoklimatizací v Plzni.